tf.util.encodeString(img64, 'base64').buffer returns empty array

Hello,

In my React Native app using tensorflow.js, I retrieve an image (a file) as a base64 type with:

const img64 = await FileSystem.readAsStringAsync(result.uri, {encoding:FileSystem.EncodingType.Base64})

This returns something like this:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFoAAABaCAIAAAC3ytZVAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAERlWElmTU0AKgAAAAgAAYdpAAQAAAABAAAAGgAAAAAAA6ABAAMAAAABAAEAAKACAAQAAAABAAAAWqADAAQAAAABAAAAWgAAAABJfIu3AAAA......

But then when I call:

const imgBuffer = tf.util.encodeString(img64, 'base64').buffer

it returns an empty array